Tjänster

Brandtätning

Brandtätning är en mycket viktig del i ett nybyggnadsprojekt och det måste utföras på korrekt sätt. Vi på Fog partner AB är certifierade och utför alla typer av tätningar enligt gällande regler . Efter utförda brandtätningsarbete får ni som kund en tydlig dokumentation som beskriver varje steg om hur och vad vi har gjort samt ett brandintyg.